Gepost op

Oprichting

Toneelgroep Voetlicht is al vijftig jaar een begrip in Maarssen. We zijn vooral bekend door onze openluchtmanifestaties in het prachtige Park Doornburgh aan de Vecht. Daarnaast geven we zaalvoorstellingen, onder andere in theater ’t Zand aan het Harmonieplein in Maarssen. Voetlicht zoekt naar vernieuwende, verrassende theaterconcepten die een brede doelgroep aanspreekt.
Bijzonder is dat wij voor onze voorstellingen alles zelf doen. Zo ontwerpen en maken onze leden alle decors, kleding en veel rekwisieten. Grimeurs en regisseurs komen uit eigen gelederen. Veel toneelstukken worden door leden bewerkt of geschreven.

Toneelgroep Voetlicht werd opgericht op 22 februari 1965. Het initiatief kwam van onder andere Jan Dorresteyn. Op de oprichtingsdatum kwam een groepje van tien personen bij elkaar met de bedoeling een ‘neutrale’ toneelgroep op te richten, welke niet gestoeld was op een politieke of geloofsovertuiging. In eerste instantie had de nieuwe vereniging nog geen naam. De naam ‘Voetlicht’ werd pas tijdens de eerste ledenvergadering bedacht.

Pimmetje
Op 16 maart 1965 begonnen de repetities voor het allereerste stuk dat Voetlicht zou uitvoeren: “Pimmetje”. De eerste repetities werden gehouden in Endelhoven, een buitenhuis dat stond waar nu de parkeerplaats van het nieuwe Gemeentekantoor van Maarssen is.

Naast de repetities werd er hard gewerkt om te proberen het zeer oude, nogal bouwvallige huis leefbaar te houden. Op 19 oktober 1965 werd het stuk opgevoerd in theater Concordia. Het bleef bij deze ene uitvoering in Corcordia, voortaan speelde Voetlicht in De Harmonie, dat later verbouwd werd tot De Diligence. Dankzij het succes van “Pimmetje” begon het ledenaantal gestaag toe te nemen. In 1967 moest er zelfs een ‘damesstop’ worden ingesteld, ondanks de aanvankelijke problemen om vrouwelijke spelers te vinden.

In 1969 moest Endelhoven plaatsmaken voor de huidige parkeervoorziening van het Gemeentekantoor. Dat werd het einde van een toch wel heel plezierige tijd. Voetlicht verhuisde naar de voormalige De Ruyterschool. Ook voor dit pand waren sloopplannen, maar die werden uitgesteld. In plaats daarvan werd het enige theater van Maarssen, De Diligence, afgebroken. Het bestuur van Voetlicht kreeg toen het idee om de leegstaande kleuterschool naast het repetitielokaal om te bouwen tot we een eigen Minitheater. De leden haalden overal materiaal vandaan, zoals oude bioscoopstoelen, gordijnen en zelfs een compleet “lichtorgel”. Het eindresultaat was schitterend. De eerste voorstelling in het Minitheater was “Terug naar Warschau”. Helaas werden verdere voorstellingen in het Minitheater al in het najaar van 1981 noodgedwongen gestaakt vanwege de op handen zijnde opening van Cultureel Centrum ’t Zand.

In 1975 werd het eerste lustrum op een bijzondere wijze gevierd: voor het eerst bracht Voetlicht een openluchtspel in het prachtige park Doornburgh. “Fanfarella” of “Hier gebeurt nooit iets”, werd een eclatant succes en men besloot dit vaker te doen. Sindsdien wordt er om de paar jaar door Voetlicht een openluchtspel gespeeld. Tevens kreeg Voetlicht in dat jaar de Koninklijke Goedkeuring uit naam van de Koningin.

In 1984 verhuisde Voetlicht voor de derde keer, ditmaal naar de voormalige Savornin Lohmanschool. Ook nu was het verblijf van korte duur, want na twee jaar verhuisde de vereniging noodgedwongen naar de oude Kardinaal Alfrinkschool in de Kuyperstraat. Tot 1 april 2014 was dit het repetitielokaal van Voetlicht. Inmiddels heeft er wederom een verhuizing plaats gevonden en repeteren wij in de kapel “West Hill” aan de Parkweg.

In die jaren die volgden vierde Voetlicht haar zilveren jubileum met een eenakterfestival en het openluchtspel “De Ronselaar”.

Macbeth
In de loop der jaren is het voortbestaan van Toneelgroep Voetlicht verschillende keren in gevaar gekomen. Het bestuur werd steeds weer geconfronteerd met problemen als wisselende beschikbaarheid van repetitielocaties, theaterzalen die gesloopt of te duur werden voor amateurtoneel en de teruglopende subsidies. Bovendien nam gedurende de jaren negentig het ledental af. Macbeth 2003. Dit werd vooral veroorzaakt door de vergrijzing van de leden van het eerste uur en het uitblijven van nieuwe aanwas. Het werven van nieuwe, jongere leden was dus een absolute noodzaak voor het voortbestaan van Voetlicht. Er was een ‘trekker’ nodig; een grote, bekende productie die veel medewerkers en publiek zou aanspreken. En dat werd in 2003 het openluchtspel “Macbeth”. Veel figuranten en gastspelers hadden na deelname aan dit openluchtspel de smaak van het toneelspelen zo te pakken, dat zij zich aanmeldden als lid van Voetlicht. Het ledental verdubbelde en Voetlicht is sindsdien weer een gezonde, bloeiende toneelvereniging.

In de afgelopen jaren heeft Voetlicht de positieve lijn voortgezet. Er wordt gezocht naar vernieuwende, verrassende theaterconcepten die een brede doelgroep aanspreken. Zo had Voetlicht van 2004 tot 2012 een eigen jeugdtoneelgroep. De jubileumproductie “Peter Pan” (januari 2005) was de eerste productie waarbij kinderen en volwassenen samenwerkten. De jeugdgroep heeft een aantal jaren met succes kinder- en jeugdproducties gebracht.
Ook heeft Voetlicht geparticipeerd in verschillende onderwijsprojecten van de Provincie Utrecht, onder de noemen “Kunst Centraal”. Bij deze projecten konden kinderen spelenderwijs iets leren over geschiedenis en hun woonplaats. Verder heeft Voetlicht meegewerkt aan allerlei culturele projecten en activiteiten in de regio Stichtse Vecht.

De Ronselaar
In 2015 vierde Toneelgroep Voetlicht haar vijftigste verjaardag met het organiseren van een eenakterfestival en een nieuwe versie van het openluchtspel dat ook was uitgevoerd bij het 25-jarig jubileum: De Hollandse Ronselaar (nu genoemd “De Ronselaar“).

 

Pimmetje 1965

Macbeth 2003

De Ronselaar 2015