Privacy

Privacybeleid van Toneelgroep Voetlicht

Toneelgroep Voetlicht is gevestigd aan de Herenstraat 15, 3621 AP Breukelen
Contactgegevens:
Secretariaat Toneelgroep Voetlicht
Per adres: Vuurvlindersingel 575
3544 DB Utrecht
email: secretaris@toneelgroepvoetlicht.nl
tel.: 030-2312048
06-21659682

Functionaris Gegevensbescherming van Toneelgroep Voetlicht is Lambert van Ouwerkerk. Hij is te bereiken via het secretariaat. Zie contactgegevens hierboven.
Het onderstaande privacybeleid is van toepassing op alle sitebezoeken, transacties en overeenkomsten met Toneelgroep Voetlicht. Voor informatie over uw gegevens kunt u een email sturen aan secretaris@toneelgroepvoetlicht.nl

Doeleinden van gebruik
Om u optimaal van dienst te kunnen zijn, is het nodig dat Toneelgroep Voetlicht in bepaalde gevallen uw gegevens opslaat. Toneelgroep Voetlicht gebruikt uw persoonsgegevens voor:

 1. de ledenadministratie
 2. het reserveren en betalen van bestelde toegangsbewijzen van voorstellingen van Toneelgroep Voetlicht
 3. het verwerken van de formulieren die via deze website in te vullen zijn
 4. zo nodig het achterhalen van onrechtmatige gedragingen met betrekking tot Toneelgroep Voetlicht haar relaties en haar leden.

Bij het bezoeken van de website zullen zonder uw toestemming geen persoonsgegevens door ons worden verzameld. Wij registreren wel gegevens die geen persoonlijke informatie bevatten. Dit om inzicht te krijgen in de wijze waarop onze website wordt gebruikt.
Het kan voorkomen dat op bepaalde delen van onze website om persoonsgegevens wordt gevraagd, bijvoorbeeld als u gebruik wilt maken van een specifieke dienst. Deze informatie zal door ons uitsluitend worden gebruikt voor het omschreven doeleinde.
In sommige gevallen worden uw persoonsgegevens gekoppeld aan een ‘account’, om er voor te zorgen dat u deze niet bij elke transactie opnieuw hoeft in te vullen.
Bij het verzenden van formulieren wordt ook het IP-adres genoteerd. Dit om in voorkomende gevallen te kunnen nagaan of ten onrechte gebruik wordt gemaakt van persoonsgegevens.

Verstrekking aan derden
Uw persoonsgegevens worden niet zonder uw uitdrukkelijke toestemming verstrekt aan derden, tenzij dit noodzakelijk is om een betreffende overeenkomst uit te voeren, een bepaalde dienst te verlenen of wanneer de wet dat vereist. De door u verstrekte gegevens worden voor de duur van de relatie en het verwerken van gegevens opgeslagen op de server van sebas2.nl te Maarssen. Hiertoe zijn Toneelgroep Voetlicht en sebas2 een verwerkersovereenkomst aangegaan. Tevens worden delen van uw gegevens gebruikt voor de bedrijfsvoering, denk daarbij aan administratie en boekhouding.

Gegevensbeveiliging
Toneelgroep Voetlicht maakt gebruik van zorgvuldige veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden zich onbedoeld toegang kunnen verschaffen tot deze gegevens. Wij beschermen uw gegevens met alle mogelijke middelen, maar vanwege het publieke karakter van internet kunnen wij de veiligheid van de overdracht van informatie via internet niet altijd voor 100% garanderen.

Hoelang worden gegevens bewaard?
De gegevens die wij van u vragen tijdens de bestelprocedure, worden 1 jaar bewaard voor de administratie en maximaal 7 jaar om te voldoen aan de wettelijke bewaarplicht.

Uw gegevens
Voor de juiste werking van onze webshop registeren wij de volgende gegevens:

 1. Naam
 2. Adres (factuur en verzendadres)
 3. Woonplaats
 4. Emailadres
 5. Telefoonnummer

Inzage
Wanneer u uw gegevens wilt inzien gaat u naar uw account pagina. Tevens mag u Toneelgroep Voetlicht vragen om inzage in de gegevens die van u zijn opgeslagen. Ook kunt u Toneelgroep Voetlicht verzoeken deze gegevens te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen. Dit kunt u doen door contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar secretaris@toneelgroepvoetlicht.nl

Wijzigen
Om uw gegevens te wijzigen gaat u naar uw account pagina.

Verwijderen
Om gegevens te laten verwijderen stuurt u een email aan secretaris@toneelgroepvoetlicht.nl

Gegevens
U heeft ten alle tijden het recht om uw gegevens in te zien en te wijzigen. Niet alle gegevens kunnen worden aangepast. Dit in verband met de administratie van de verkoop van onze producten.

Verstrekking gegevens
Zonder het verstrekken van uw gegevens en het akkoord gaan met het registreren van uw gegevens (bij het bestelproces) kan toneelgroepvoetlicht.nl geen orders aannemen en kan uw bestelling niet worden geplaatst of uitgevoerd.

Analytics
Toneelgroepvoetlicht.nl maakt gebruik van geanonimiseerde analytics.

Cookies
Op deze website worden cookies gebruikt om de integriteit van de registratieprocedure te waarborgen en de website te kunnen personaliseren. Een cookie is een klein tekstbestandje dat door een webpaginaserver op uw computer wordt geplaatst. Cookies zijn uniek per gebruiker en kunnen alleen worden gelezen door een server in het domein dat de cookie naar uw computer heeft verzonden.
Het voornaamste doel van cookies is om u tijd en moeite te besparen. Als u bijvoorbeeld een webpagina aan uw persoonlijke voorkeuren aanpast of als u navigeert in een website, worden dankzij cookies de gekozen instellingen en voorkeuren onthouden voor toekomstig gebruik. Wanneer u de website later weer bezoekt, kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald door de cookies, waardoor u eenvoudig weer de mogelijkheden van de website kunt gebruiken zoals u die eerder hebt ingesteld. Daarnaast worden cookies gebruikt voor het bijhouden van statistieken, maar ook dan bevatten de gegevens geen persoonlijke informatie.
U kunt kiezen of u cookies wel of niet accepteert. Bij de meeste browsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar meestal kunt u de instellingen van uw browser zodanig wijzigen dat cookies desgewenst niet worden geaccepteerd. Als u ervoor kiest om cookies niet te accepteren, kunt u mogelijk niet volledig gebruikmaken van interactieve mogelijkheden van deze website of andere sites die u bezoekt. Zie voor een verdere toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Algemeen Privacy beleid
Toneelgroep Voetlicht is open en helder over het privacy beleid.
Toneelgroep Voetlicht stelt dat wij:

 1. (persoons)gegevens verzamelen voor het verwerken en toezenden van uw aankopen.
  een bewerkersovereenkomst met Google hebben afgesloten
 2. (wij hebben Google geen toestemming gegeven uw gegevens persoonlijk te analyseren)
  uw IP-adres hebben geanonimiseerd
 3. geen gegevens delen met derden
 4. geen gebruik maken van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies
  (u wordt op geen enkele wijze gevolgd door middel van cookies)

In overeenstemming met de richtlijnen van de Autoriteit Persoonsgegevens.

Geschil
U heeft het recht om bezwaar te maken tegen de registratie en verwerking van uw gegevens. In het geval van een onoverkomelijk geschil hieromtrent heeft u de mogelijkheid contact op te nemen met de autoriteit persoonsgegevens

toneelgroep voetlicht 2019/2020